Men dette er lignelsen: Såkornet er Guds ord.– Luk 8:11

Denne lignelsen illustrerer betydningen av Guds ord. Guds Ord inneholder all kraft, men det må plantes i våre hjerter og få lov til å spire før det frigjør den kraften.

Frøet er Guds Ord, og de forskjellige jordsmonn er de fire hovedkategorier av menneskers hjerter. Ordet var det samme i hver situasjon, men det var forskjellige resultater i hvert tilfelle på grunn av menneskes hjerte - ikke på grunn av Ordet. Ordet virker ikke for alle fordi ikke alle tillater Ordet å virke. Variabelen i denne lignelsen er hjertenes tilstand. Guds Ord er alltid det samme. Det har samme potensialet i alle hjerter.

I hele denne lignelsen var det Ordet som produserte frukten. Jorden ga det bare et sted å vokse. Hvis vi trofast sår Guds Ord i våre hjerter, beskytter det og gir det prioritet i våre liv, vil Ordet produsere frukt av seg selv. Mange tenker at de ikke har talenter eller evner til å være fruktbare kristne, men det er ikke de som frembringer frukt; det er Guds ord. Når vi beskytter Ordet sådd i våre hjerter, vil det gjøre resten.

Guds Ord mislykkes aldri. Det er evig (Sal 119:89), og ikke et eneste løfte vil falle til bakken. Men for at det skal fungere for oss, må vi tro det (Heb 4:2). Tro er i sin enkleste form en positiv respons på hva Gud allerede har gjort av nåde.

«Og nå overgir jeg dere til Gud og hans nådes ord, som er mektig til å oppbygge dere og gi dere arv sammen med alle dem som er blitt helliget.» - Apg 20:32

Kjetil Holen
Kjetil Holen er hovedpastor i Pinsekirken Betel Mosjøen. Han ble frelst i 2005, 16 år gammel og ble fort glad i Guds Ord. Etter at han flyttet til Grimstad i 2010, ble hans hunger etter innsikt i Guds Ord bare sterkere. Her kom han inn i et fellesskap av flere som elsker Guds Ord. Kjetil var aktiv med i Pinsekirken Filadelfia Grimstad aktiviteter hvor han tjente Gud gjennom musikk, forkynnelse og undervisning. Han sto som medpastor siste året (2017) og var en del av menighetens lederskap i 6 år. Høsten 2017 kjenner Kjetil og hans familie seg ledet av Gud til å bryte opp fra Grimstad og kjenner etterhvert på kallet nordover til Pinsekirken Betel Mosjøen og tjener nå som hovedpastor.