Og Josva, Nuns sønn, var fylt med visdoms ånd, for Moses hadde lagt sine hender på ham...- 5. Mos 34:9

Visdom er av Gud. På samme måte som lys, kjærlighet, fred, håp og godhet er kvaliteter som kommer fra Gud, er visdom en guddommelig kvalitet. Noen mennesker tenker at visdom oppnås når man blir en kristen.

Det er imidlertid ikke sant. Hvis du var en "dåre" før du ble frelst, da ble du en "frelst dåre" etter at du tok i mot Jesus. Guds rettferdighet blir tilregnet på frelsens tidspunkt. Når vi aksepterer Jesus som vår Herre og Frelser, blir vi gjort rettferdige. Men vi blir ikke gjort umiddelbart vis i alle ting. Visdom er noe som oppnås etterhvert.

Ifølge Jakobs brev, kapittel en, sier Bibelen at hvis noen av oss mangler visdom (og dette er skrevet til kristne, så da må det være mulig for en kristen ikke å være vis), så er alt vi trenger å gjøre, å spørre Gud i tro og Han vil gi oss visdom villig og uten bebreidelse (Jakob 1:5).

Som kristen har vi evnen til å motta visdom fra Gud og å tenke med Kristi sinn (1 Kor 2:16). Det er et valg. Som kristen kan vi vandre i visdom eller vi kan vandre uten den. Den er tilgjengelig, og alt som trengs, er å spørre i tro og motta, men vi må spørre.

Jakobs brev forteller oss også at noen ganger har vi ikke, og så fortsetter det å si at mange ganger er grunnen til at vi ikke har, fordi vi ikke ber. Hvis du ønsker visdom, anbefaler jeg at du ber Gud i tro og med de rette motivene og i henhold til Hans Ord, så vil du motta den visdommen.

Når livets avgjørelser virker forvirrende, har vi ingen grunn til å bli forvirret. Visdom er tilgjengelig. Be Gud om det, og du vil motta det.

Josva var full av visdommens ånd fordi han kjente Gud og Moses la hendene på ham. Vær sammen med Gud og vær sammen med mennesker som vandrer i visdom og visdom vil være nær deg. "Søk omgang med de vise, og du skal bli vis. Men dårers venn går det ille." (Ord 13:20).