37 Da han hadde talt, ba en fariseer ham om å ete hos seg, og Jesus gikk inn og satte seg til bords. 38 Men da fariseeren så at han ikke vasket seg først, før måltidet, undret han seg. 39 Men Herren sa til ham: Nå, dere fariseere! Dere renser beger og fat utvendig. Men innvendig er dere fulle av rov og ondskap. 40 Dårer! Han som skapte det utvendige, har han ikke også skapt det som er innvendig? 41 Men gi det som er inni, til almisse, og se, da er alt rent for dere! - Luk 11:37-41

Et sikkert tegn på legalismens sidespor er feilplasserte prioriteringer, som vi ser her hos disse fariseerne. Det er ikke nedtegnet i Skriften at fariseerne undret seg over Jesu mirakuløse gjerninger. De var for opptatt med å lete etter noe å kritisere (Mark 3:2). Men de undret seg over at Jesus ikke vasket hendene sine. Dette er et klassisk eksempel på å avsile myggen, men svelge kamelen (Matt 23:24).

De som prøver å fortjene rettferdighet ved å holde loven er opptatt med «gjerninger», mens de som mottar rettferdighet ved tro, bare erkjenner det som allerede er gjort av nåde. Dette er en enkel og likevel dyp forskjell. Hvis vi fortsatt «gjør» gjerninger som helliggjørelse for å få Gud til å bevege oss i våre liv, opererer vi fortsatt under en "lov"-mentalitet som ikke er tro (Gal 3:12). Når vi bare tror og bekjenner hva som allerede er gitt gjennom Kristus, er det nåde.

En person som lever under loven og en person som lever under nåde, burde ha veldig lignende gjerninger i hellighet, men deres motivasjon er helt motsatte. Den som er opptatt med Loven, legalisten, har sin oppmerksomhet på hva de må gjøre, mens den som lever av tro, har sin oppmerksomhet på det som Kristus allerede har gjort for ham. Skriftene lærer oss for eksempel å bekjenne med vår munn og tro med vårt hjerte, og vi vil motta fra Gud. Den loviske tenker; «Det betyr at jeg kan få Gud til å helbrede meg ved å bekjenne: "Ved Hans sår har jeg fått legedom."».Men personen som forstår Guds nåde, vil ikke bekjenne Ordet for å bli helbredet. De vil bekjenne: "Ved Hans sår har jeg fått legedom" fordi de virkelig tror at det allerede er gjort.

Å analysere vårt "tankesett" er den enkleste måten å vite om vi opererer i sann bibelsk tro eller en lovisk forfalskning. Hvis motivet for våre handlinger er at man skal bli akseptert av Gud, er det legalisme. Hvis vi lever i tro og takknemlighet for hva Gud allerede har gjort, er det nåde. Voks i nåde! (2 Pet 3:18).