Om vi hadde spurt en gruppe mennesker om hva det største i livet er, ville vi nok få like mange svar som det var mennesker. Det er mange ting som bidrar til et meningsfullt og lykkelig liv, men for meg er det å kjenne Gud absolutt det største og viktigste av alt.

Den ”lille Bibel”, som kaller Johannes 3:16, sier:

«For så elsket Gud verden, at han gav sin enbårne Sønn, at den som tror på ham, ikke skulle gå fortapt, men ha evig liv" Joh 3:16

Jesus sier her i samtalen med Nikodemus at hensikten med Hans komme var for at den som tror, skal ha evig liv. Men hva er evig liv? Egentlig så er det ikke å leve evig, for det gjør alle mennesker om man tror på Frelseren eller ikke. Bibelen gir oss selv svaret:

«Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Joh 17:3

Jesus definerte her evig liv som å kjenne Gud Fader og Jesus Kristus. Ordet "kjenne" snakker om intimitet i stedet for bare intellektuell kunnskap. Derfor er evig liv å ha et intimt og personlig forhold til Gud Fader og Jesus Kristus. Ifølge Johannes 3:16, er det den intimiteten med Gud hva frelse egentlig handler om.

Dette er noe som vi ønsker å løfte frem i Pinsekirken Betel. Vi ønsker å lede alle mennesker til en nær relasjon med Jesus Kristus.

Kjetil Holen
Kjetil Holen er hovedpastor i Pinsekirken Betel Mosjøen. Han ble frelst i 2005, 16 år gammel og ble fort glad i Guds Ord. Etter at han flyttet til Grimstad i 2010, ble hans hunger etter innsikt i Guds Ord bare sterkere. Her kom han inn i et fellesskap av flere som elsker Guds Ord. Kjetil var aktiv med i Pinsekirken Filadelfia Grimstad aktiviteter hvor han tjente Gud gjennom musikk, forkynnelse og undervisning. Han sto som medpastor siste året (2017) og var en del av menighetens lederskap i 6 år. Høsten 2017 kjenner Kjetil og hans familie seg ledet av Gud til å bryte opp fra Grimstad og kjenner etterhvert på kallet nordover til Pinsekirken Betel Mosjøen og tjener nå som hovedpastor.