Vi elsker fordi han elsket oss først.1. Joh 4:19

Det er underlig at vi så lett går glipp av sannheten i dette enkle vers. Gud elsker oss ikke for hva vi kan gjøre – vi elsker Gud for hva Han har gjort for oss.

Alt vi må gjøre i respons til Guds kjærlighet, er å ta imot. Enhver god gjerning, uansett motiv, er uakseptabelt for Gud hvis motivet er å oppnå Hans favør gjennom noe vi gjør. Han relaterer ikke til oss etter vår prestasjon. Takk Jesus!

Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Rom 5:8

Bare når vi verdsetter denne ufortjente kjærlighet fra Gud, kan vi elske Ham tilbake. Gud er kjærlighet (1 Joh 4:8) og all kjærlighet kommer fra Ham. Kjærlighet kommer ikke fra oss. Vi kan bare gi kjærlighet til Herren og andre mennesker etter at vi selv har mottatt fra Ham.

Slapp av! Du trenger ikke å tvinge deg til å elske Gud. Alt du trenger er å fokusere din oppmerksomhet på hvor mye Han elsker deg. Når du begynner å utforske dybdene i Hans kjærlighet for deg i dag, vil du automatisk begynne å elske Ham tilbake. Det er uunngåelig. I stedet for å fokusere på hva du skal gjøre for Herren - fokuser på hva Han allerede hargjort for deg. Da vil kjærlighet og takknemlighet begynne å strømme fritt fra ditt hjerte til din kjærlige Far i Himmelen.

Kjetil Holen
Kjetil Holen er hovedpastor i Pinsekirken Betel Mosjøen. Han ble frelst i 2005, 16 år gammel og ble fort glad i Guds Ord. Etter at han flyttet til Grimstad i 2010, ble hans hunger etter innsikt i Guds Ord bare sterkere. Her kom han inn i et fellesskap av flere som elsker Guds Ord. Kjetil var aktiv med i Pinsekirken Filadelfia Grimstad aktiviteter hvor han tjente Gud gjennom musikk, forkynnelse og undervisning. Han sto som medpastor siste året (2017) og var en del av menighetens lederskap i 6 år. Høsten 2017 kjenner Kjetil og hans familie seg ledet av Gud til å bryte opp fra Grimstad og kjenner etterhvert på kallet nordover til Pinsekirken Betel Mosjøen og tjener nå som hovedpastor.