En av de mest kjente skriftsteder er John 3:16: "For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.”

Dette skriftstedet er tradisjonelt brukt til å lære at Jesus kom og døde for våre synder, slik at vi ikke skulle fortapes. Dette verset sier egentlig at den virkelige hensikten med at Jesus kom til jorden og døde for oss, var slik at vi kunne ha evig liv. Våre synder var bare en barriere som sto mellom oss og dette evige liv. Det er sant at Jesus døde for våre synder, og det er sant at hvis vi tror på Jesus, så vil vi ikke gå fortapt, men det er mye mer til evangeliet enn det. Det virkelige budskap til evangeliet er at Gud vil gi deg evig liv. La meg nå forklare:

Natten før korsfestelsen, ba Jesus, og han sa: "Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus." (John 17:3). Han sier her at evig liv er å kjenne Faderen, den eneste sanne Gud, og Jesus Kristus. Det er hva evig liv er. Mange tror at det menes å leve evig, men sannheten er at alle mennesker lever evig. Det er en misforståelse å tenke at når en person dør, så opphører de å eksistere. Enhver person som har levd på jorden vil fortsette å leve i åndelig form. Så, å si at evig liv er å leve evig er ikke er hele sannheten - alle lever evig. Dette verset gjør det veldig klart at evig liv ikke er gitt til alle.

Noen mennesker vil si, "evig liv er å leve evig i himmelen eller evig i helvete." Men evig liv er akkurat det Jesus sa i Johannes 17:3: å kjenne Gud og Jesus Kristus. Det er mer enn intellektuell kunnskap. Dette ordet "kjenne" brukes gjennom hele Skriften for å beskrive det mest intime og personlige forholdet som man kan ha.

Den virkelige hensikten med frelse er ikke å være evig i himmelen, uansett hvor stort og fantastisk det vil bli. Hensikten med frelsen i Jesus Kristus er å ha et intimt personlig forhold til Gud Herren. Det er mengder av folk som har ropt til Gud om tilgivelse for sine synder, men har aldri hatt et intimt forhold med Gud som sitt mål.

Ved å ikke forklare den virkelige hensikten med frelse, gjør vi evangeliet en bjørnetjeneste. Når vi presenterer frelse som noe som bare omhandler åndelige ting som blir oss til del i fremtiden, i evigheten, hjelper vi ikke mennesker

Inhiberingen av PDE5 i dessa vävnader genom sildenafil kan ligga till grund för den förbättrade blodplätts antiaggregerande aktivitet av kväveoxid observerades in vitro, en inhibering av blodplättstrombbildning in vivo och perifer arteriell-venös dilatation in vivo. viagra no prescription De cirka 4000-faldig selektivitet för PDE5 gentemot PDE3 är viktigt eftersom PDE3 är involverat i kontroll av hjärtkontraktilitet..

lämplig utvärdering av alla män med erektil dysfunktion bör innehålla en omfattande sexuellt, medicinsk och psykosocial h istoria, fysisk undersökning och fokuserade laboratoriestudier.Reproduktions studerades hos råttor och kaniner. viagra online.

42Direct behandlingsinsatser Patienten och hans partner (om sådan finns) bör informeras om alla tillgängliga och acceptabla behandlingsalternativ som gäller för hans kliniska tillstånd och tillhörande förmåner, risker och kostnader för varje modalitet.Andra viktiga komponenter i historien tagande bör omfatta följande: • Förändrad sexuell lust • utlösning • Orgasm • Sexuella relaterade genital smärta • Livsstilsfaktorer • Rökning 27 • Kronisk medicinsk sjukdom: - högt blodtryck - diabetes mellitus - åderförkalkning och kardiovaskulära riskfaktorer, inklusive hyperlipidemi - renal och hepatisk dysfunktion • Bäcken / perineal / penile trauma: - cykling skada - trafikolycka etc. beställa viagra.

' Instruktioner för Scoring: Lägg betygen för varje objekt 1-5 (totalt möjliga poäng = 25).Men kliniska prövningar som krävs för att utvärdera inte bara effekt utan också säkerheten. mina sidor apoteket.

320 plasmakoncentrationen.Tabell 1 nedan s hows medelvärdet och standardavvikelsen för varje grupp för de olika komponenterna. buy viagra online.

Intrakavernös injektion terapi är en väletablerad medicinsk behandling för ED.Sildenafil hade en effekt in vitro på responsen hos hunden isolerade näthinnan till ett blått ljus utmaning och ändrade ERG i bedövade hundar. cialis online.

. Mange er deprimerte, lever i fattigdom, opplever strid, avvisning, ondskap, og mislykkede ekteskap. Folk prøver bare å overleve fra dag til dag. De prøver bare å holde hodet over vann. Ved å gjøre frelse til noe som bare omhandler fremtiden, vil vi bli passive for det levende livet med Gud.

Sannheten er at Jesus ikke bare kom for å påvirke vår evige skjebne slik at vi kan leve evig i himmelen i velsignelse - i stedet for straff og forbannelse i helvete

Effekten utvärdering baserades på intent to treat (ITT) populationen.. viagra canada.

Dessa förändringar orsakade av metaboliten var liknande dem som orsakas av moderföreningen.Den slutliga fasta separeras, tvättas, torkas och sedan siktas eller malas för att möta den partikelstorleksspecifikationen. viagra 200mg.

Ändra några kända riskfaktorer kan bidra till att minska risken för ED. köpa viagra Vissa nedbrytning sker även under exponering för starkt ljus..

Farmakokinetik och metabolism VIAGRA absorberas snabbt efter oral administrering, med en genomsnittlig absolut biotillgänglighet på 41% (intervall 25-63%).Identifieringen och erkännandet av ED associerade medicinska och psykologiska faktorer i den enskilda patienten måste understrykas. viagra priser.

Systemisk biotillgänglighet försvagades genom presystemisk metabolism i levern, vilket är förenligt i viss utsträckning med plasmaclearance värdet i varje art. buy viagra online Hittills finns det ingen fysiologisk anledning att indikera sildenafil utövar en direkt effekt på hjärtmuskeln (3)..

Kontroll delen av levern. cialis 20mg Detta tyder på att den snedvridning av CYTO-arkitekturen i levern skulle kunna förknippas med funktionella förändringar som kan vara skadliga för hälsan hos råttorna..

. Men Jesus kom også for å fri oss fra den nåværende onde verden (Gal 1:4). Jesus kom for å gi deg en åpen frimodig vei til et intimt og personlig forhold med Gud Faderen i dag.

Han kom for å bringe deg tilbake til et nært og personlig forhold til ham. Jesus elsker deg! Han ønsker å kjenne deg personlig og gi deg en livskvalitet som er større enn noe du kunne få gjennom noen annen kilde. Jesus sa det slik i Johannes 10:10: ”Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod.”. Gud ønsker å gi deg evig overstrømmende rikt liv med Ham - og jeg tror at du trenger det i dag, og at du vil.

Kristus døde ikke bare for å tilgi dine synder, men å bringe deg nær til ham. Hvis du ikke kjenner Herren, må du kjenne ham med denne hensikt. Hvis du allerede er blitt født på ny, må du gå videre fra bare å få dine synder tilgitt og begynne å leve et evig liv sammen med den eneste sanne Gudog Jesus Kristus.