Pinsekirken Betel Mosjøen sender hjelpesending til Romania nå i Mai 2018.

Det skal kjøre en stor trailer i uke 18 med klær og andre ting som er kommet inn i løpet av året. Det er en glede for oss å kunne hjelpe andre som trenger det. Det vil bli distribuert gjennom lokale menigheter i Romania. De kjenner nærmiljøet best og vet hvor behovene er størst. Vi gleder oss til å motta oppdateringer fra dem i dette arbeidet.

Innsamlingen skjer ved at folk kan komme til oss med det de ønsker å sende, deretter blir det gjennomgått og pakket for transport. Selv om vi har tatt 50kr per kasse/sekk med klær og andre ting, koster det mye å bestille en stor trailer å kjøre det fra Mosjøen og helt til Romania. I år vil det koste omtrent 40.000kr for dette. Vi mangler en god del på dette for å få det til, men tror at dette er et viktig arbeide.

Derfor vil vi be de som ønsker å støtte dette arbeidet med hjelpesending, om å gi inn på konto: 1503.80.54500

Guds rike velsignelse tilbake til de som sår inn i dette!

 

Litt hva Bibelen sier om det å gi:
"Enhver må gi slik som han setter seg fore i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver" - 2 Kor 9,7
"Den som forbarmer seg over den fattige, låner til Herren, og Herren skal gjengjelde ham hans velgjerninger." Ord 19:17
"For vi legger vinn på det som er riktig, ikke bare for Herren, men også for mennesker." 2. Kor 8,21