Dato:
Bibeltekst:
Kolosserbrevet 2, 6-10; Kolosserbrevet 1, 28; Lukas 17, 1; Salomos ordspråk 23, 7; 1 Mosebok 3; 4 Mosebok 13, 25-33; 5 Mosebok 7, 17; Lukas 15, 29-31; 2 Kongebok 5, 9-14; Salmene 124, 7-8; 2 Korinterbrev 10, 3-5
Serier:
Taler:
Notater til talen/taleopptaket:

Kjetil Holen taler over sinnets fornyelse. Tankene våre kan hindre Gud og oss selv. Hør hvordan du kan bli fri fra tankebygninger som ikke er fra Gud.