Dato:
Bibeltekst:
Johannes 13, 34-35; 1 Johannes' brev 3, 14; 1 Johannes' brev 3, 23; Romerbrevet 13, 8-10; 1 Johannes' brev 4, 19; Romerbrevet 10, 4; 1 Johannes' brev 4, 7-11
Serier:
Taler:
Notater til talen/taleopptaket:

Vidar Leite taler over Guds kjærlighet til oss og at den gjør oss å vandre i kjærlighet overfor andre.