Dato:
Bibeltekst:
Filipperbrevet 3, 12-14; 2 Korinterbrev 11, 23-28; 1 Mosebok 41, 50-52; Jesaja 43, 18-19; 4 Mosebok 11, 4-6; Johannes' åpenbaring 12, 10; Salomos ordspråk 3, 3-6; Salmene 45, 1
Serier:
Taler:
Notater til talen/taleopptaket:

Kjetil Holen taler om hvordan vi kan glemme og strekke oss ut mot det som ligger foran. Hva mener Bibelen med å glemme? Betyr det at vi ikke lenger kan huske hva som har skjedd? Hør og finn ut.