Dato:
Serier:
Taler:
Notater til talen/taleopptaket:

Kjetil Holen taler om Fredsfyrsten Jesus og den fred som vi har fått av Ham. Hva betyr dette for vårt liv i dag?