Dato:
Bibeltekst:
Efeserbrevet 1, 1-3
Serier:
Taler:
Notater til talen/taleopptaket:

Kjetil Holen deler tanker om det nye året og begynner å undervise ut fra Efeserbrevet. Alt er allerede ferdig fra Guds side - det er nåde. Vår del er å motta hva Gud har gitt ved tro. Nøkkelvers: "Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus" (Efeserbrevet 1:3).