Dato:
Serier:
Taler:
Notater til talen/taleopptaket:

Ronny Aakervik taler om det å gi livet videre. Vi trenger fedre og mødre om vi skal nå den nye generasjonen.