Dato:
Bibeltekst:
Efeserbrevet 1, 8-10; Efeserbrevet 3, 1-2; 1 Korinterbrev 9, 17; Kolosserbrevet 1, 25; Galaterbrevet 3, 19-25; Romerbrevet 6, 14; Matteus 5, 17; Romerbrevet 8, 3-4; Romerbrevet 10, 4; 2 Korinterbrev 5, 21; Apostlenes gjerninger 13, 38-39; Romerbrevet 3, 28; Romerbrevet 8, 3-4; 1 Timoteusbrev 1, 8-11
Serier:
Taler:
Notater til talen/taleopptaket:

Kjetil Holen underviser videre fra Efesertbrevet 1:8-10. Her ser vi på tidligere husholdninger, eller måter Gud har forholdt seg til menneskeheten på. I denne tid, etter korset, lever vi i "nådens tidshusholdning". Vi ser også på hensikten med loven og kontrasten mellom lov og nåde.