Dato:
Bibeltekst:
Efeserbrevet 1, 11; Romerbrevet 8, 17; 5 Mosebok 32, 9; Efeserbrevet 1, 22-23; Efeserbrevet 2, 19-22; Efeserbrevet 5, 22-23; 1 Peters brev 1, 1-4; Romerbrevet 8, 18; Galaterbrevet 3, 29; Romerbrevet 6, 4-11; Galaterbrevet 4, 1-7; Galaterbrevet 3, 23-26
Serier:
Taler:
Notater til talen/taleopptaket:

Kjetil Holen fortsetter i Efeserbrevet og snakker om arven ut fra Efeserbrevet 1:11.