Dato:
Bibeltekst:
Salomos ordspråk 29, 18; Habakkuk 2, 1-3; 1 Krønikebok 14, 2
Serier:
Taler:
Notater til talen/taleopptaket:

Kjetil Holen taler om kraften i visjon. En visjon kan defineres som en frigjørende åpenbaring om Gud. Hør hvordan det å motta visjon og åpenbaring fra Gud kan være med å forvandle liv. På slutten kan du også høre om visjonen til menigheten.