Dato:
Serier:
Taler:
Notater til talen/taleopptaket:

Kjetil Holen fortsetter å tale om hvordan navigere stormer i livet.