Dato:
Serier:
Taler:
Notater til talen/taleopptaket:

Jan Nestvold taler under Pinse Helgeland 2019 om hvorfor vi fikk Den Hellige Ånd - for å være vitner!