Dato:
Bibeltekst:
Salmene 139, 14-17; 1 Samuel 13, 9-14
Serier:
Taler:
Notater til talen/taleopptaket:

Kjetil Holen taler over at alle mennesker har en hensikt med sitt liv. Gud har en plan. Den primære hensikten er å kjenne Jesus. Og vi kan alle gjennom denne relasjonen med Ham, bli ledet i Guds spesifikke plan og hensikt med livet.