Dato:
Bibeltekst:
Romerbrevet 12, 1-2; Hebreerbrevet 4, 12; 1 Tessalonikerbrev 5, 23; 2 Korinterbrev 5, 17; Salmene 37, 4; Kolosserbrevet 3, 15
Serier:
Taler:
Notater til talen/taleopptaket:

Kjetil Holen taler over hvor viktig det er å kjenne sin identitet i Kristus når det kommer til å høre Guds stemme. Å forstå at mennesket er ånd, sjel og legeme er essensielt. Det bedre vi kjenner Guds Ord, det bedre kan vi høre Guds stemme.