Livet har ulike faser. Vi går fra barn, til ungdom, til voksne. I alle faser er relasjoner og tilhørighet viktig. Vi trenger venner som vi kan stå sammen med om hverdagens utfordringer. I Pinsekirken Betel ønsker vi å bygge et sterkt, meningsfylt og inkluderende fellesskap. Dette ønsker vi å gjøre ved at vi treffes i det "store fellesskapet" i gudstjenestene, og i de "mindre småfellesskapene", smågrupper i hjemmene. Disse kaller vi for "cellegrupper" eller "Life-grupper".

cellegruppePå våre møter kan det være mange og mye som skjer, og kanskje vanskelig å bli skikkelig kjent med andre. Derfor er det viktig å være med i en mindre gruppe som enn kan bli kjent med hverandre og ha et sted som nye som kommer til Betel kan bli kjent med de som allerede har vært i Betel en stund.

De som er med i en cellegruppe møtes hjemme hos hverandre, noen hver uke og noen annen hver. Da spiser man noe godt, prater om livet og Jesus og ber for hverandre. Cellegruppen er en ypperlig plass for å dele sitt eget vitnesbyrd om Jesus og der kan man få forbønn og være med å be for andre. Også i bibelen kan vi lese om hvordan de kristne samlet seg i hjemmene.

I Apostlenes Gjerninger 2,46-48 står det følgende: Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt i hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse.

 

Når en cellegruppe får mer en ca. 12 medlemmer pleier enn å dele seg i to grupper. Da er det igjen plass til nye medlemmer!! I Pinsekirken Betel ønsker vi at flest mulig skal være med i cellegruppe. En cellegruppe skal være noe for deg som har vært en kristen hele livet eller nettopp har tatt i mot Jesus som sin frelser. Uansett hvor du befinner deg i ditt personlige liv med Jesus, er en cellegruppe et sted hvor DU kan bli enda bedre kjent med Jesus!

"Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett" - Johannes' evangelium 17,21-22

 

Er du interessert i å være med i en Life-gruppe? Ta kontakt på telefon 905 15 643 eller på e-post: kjetil(@)betelmosjoen.no

 

Disippelgjørende Evangelisering

Pinsekirken Betel bruker et opplegg som heter Disippelgjørende Evangelisering i sine cellegrupper. Det består av 48 leksjoner. Se link for mer info og leksjoner.