Gi økonomisk gave til Pinsekirken Betel

Pinsekirken Betel drives av frivillige midler og du kan gi en gave på mange måter.

Mange velger å gi sin gave som kollekt i forbindelse med menighetens møter, men en enda større andel velger å benytte seg av menighetens ordning for givertjeneste. Fordelen med sistnevnte er at menigheten gjennom PSGS (Pinsevennenes Sentralregistrering av Gaver med Skattefradrag) er godkjent for skattefradrag på alle gaver inntil kr. 40.000,- pr. år. For informasjon om skattefradrag, se under.

Under er en oversikt på ulike måter på hvordan du kan gi inn til Pinsekirken Betel, Mosjøen.

Sample title
Hovedkonto

Konto: 1503.48.52615

Sample title
Vipps

Vårt vippsnummer er 81044

Sample title
Gaver med skattefradrag

Konto: 1503.48.52615

Sample title
Bankterminal

Under møtene er det også mulighet for å gi via bankterminal.

Sample title
Til Ungdomsarbeidet

Konto: 1503.48.52615
Merkes: Ungdom

Sample title
Til Barne og Junior

Konto: 1503.48.52615
Merkes: Barn

Sample title
Misjonskonto

Konto: 1503.48.52615
Merkes: Misjon

Sample title
Hjelpesending

Du kan gi direkte til vårt hjelpesendings-prosjekt på konto: 1503.80.54500

Skattefradrag på gaver

Privatpersoner og bedrifter har anledning til å gi gaver til frivillige organisasjoner og få skattefradrag for dette hvert år på inntil kr. 40 000,- (for 2018) 

Det må fylles ut et Fullmaktsskjema som gir Pinsekirken Betel mulighet til å oppgi din gave til myndighetene slik at du får skattefradrag på gaven. Ta kontakt for å få dette skjemaet.

Hvis du eller din bedrift vil gi penger til Pinsekirken Betels arbeid (som drives med frivillige midler), betaler du inn penger i løpet av året frem til 31. desember til konto nr. 1503 48 52615 og merk gaven med Firmaets navn og organisasjonsnummer, slik at vi kan få registrert hvem som har gitt.

I tillegg må privatpersoner fylle ut en FULLMAKT, som gir regnskapsfører rett til å melde inn det totale innbetalte gavebeløpet til skattemyndighetene. Det er kun personer med taushetsplikt, som på vegne av menigheten, vil håndtere ordningen og på denne måten få kunnskap om gitte opplysninger.