Virksomheten

Pinsekirken Betel er en selvstendig menighet og er tilknyttet Pinsebevegelsen i Norge. I 2017 hadde menigheten omlag 210 medlemmer og gjennomsnittlig femti besøkende på gudstjenestene. Menigheten er en aktiv menighet med eget barnearbeid, ungdomsarbeid, tentro undervisning, cellegrupper, bønnemøter, andre samlinger og arrangementer. 

Menighetens formål er ifølge vedtektene å forkynne evangeliet gjennom det lokale arbeidet og å drive misjonsvirksomhet. 

Pinsekirken Betel både søker, og har et nært og godt samarbeid med andre menigheter på Helgeland, i Nordland og i Nord-Norge.

Under er en oversikt over de fleste aktiviteter gjennom uka. Se kalender for detaljer.

Sample title

Møte - Søndag

Møte hver søndag hvor vi lovsynger, ber og hører forkynnelse.

3-4 ganger i halvåret er det Alle Sammen Gudstjeneste hvor det er fokus på barna.

Sample title

Løøv

Fredager samles ungdommene.
Følg med på facebook.com/loovkolon for hva som skjer.

Sample title

Søndagsskole

Søndagsskole for barna parallelt med Gudstjenesten de to første søndagene i måneden.

Sample title

Bønnemøte

Hverdager man-fre kl. 09:30
Søndag kl 15

Sample title

Tentro

Tentro er frikirkelig konfirmasjon.

Sample title

Torsdagstreff

Første torsdagen hver måned kl 11. Bevertning, sang og andakt.

Sample title

Cellegrupper

Hver uke samles folk i hjemmene.
Ta kontakt om du ønsker å bli med i en gruppe.

Sample title

Hjelpesendinger

Vi tar imot ting til hjelpesending. I 2018 sendt vi en trailer med ting til Romania.

Sample title

Strikkekveld

Mandager er det strikkekveld. Da samles det mange til en sosial kveld på Betel. Det er bevertning og salg av lodd med trekning av premier.