Slik dere altså har tatt imot Kristus Jesus, Herren, så vandre i Ham, rotfestet og oppbygget i Ham, og grunnfestet i troen, slik dere er blitt opplært til, idet dere er rike i den med takksigelse. Kol 2:6-7

Når vi blir født på ny (Joh 3), mottar vi Guds overnaturlige tro (Se Ef 2:8, Rom 12:3, og Gal 2:20) . Men vi trenger å bli forankret og oppbygget i tro. En av måtene vi vokser i tro på er gjennom takknemlighet.

Paulus sammenlignet det å vokse i Herren med veksten i et tre. Frøet som plantes er bare det første trinnet . Det må vokse mye nedover før treet er rotfestet og i stand til å tåle den synlige veksten oppover. På samme måte er kristne som bare prøver å tro for alle synlige ting, men ikke tar seg tid til å etablere røtter, i en sårbar stilling. Det var på dette grunnlag at Paulus skrev for å hjelpe dem til å vokse til det punktet at deres tro ville være rotfestet og etablert i Ham.

Troen blomstrer når man lever et liv i takksigelse. På mange måter er ikke troen gjort fullkommen før det er en takksigelse. Takknemlighet er en viktig del av troen, og troen er ikke fullstendig uten den. Når vi ber om noe og så takker Herren på forhånd ved tro, vokser vår tro.

Om man føler at det er vanskelig å tro, må man begynne å fokusere på hva Herren har sagt i sitt Ord og så begynne å takke Ham for alle hans løfter. Dette vil skape røtter som igjen hjelper til å stå når prøvelsene kommer.

I lignelsen om såmannen beskrev Jesus den andre typen person som en som gjerne tar imot Ordet, med stor glede, men deres forpliktelse og hengiventhet til Ordet er ikke særlig dypt . Akkurat som en plante må etablere et sterkt rotsystem for å opprettholde sin vekst, så vi må bli rotfestet og grunnfestet i Guds Ord (Ef 3:17, Kol 1:23 og 2:7). For mye oppmerksomhet på synlig vekst vil føre oss til å bli utålmodig og man tar seg ikke tid til å bli skikkelig grunnfestet i sannhetene i Guds Ord. Dette vil resultere i ufruktbarhet.

Et frø plantet i grunn jord vil spire og vokse raskere enn et frø plantet i dyp jord. Frøet i dyp jord vil sette all sin energi mot røttene først, mens frø i grunt jordsmonn har ikke noe annet valg enn å sette sin innsats i veksten som er over bakken (fordi det ikke hadde dyp jord. Matt 13,5). Planten i grunn jord vil se ut som det er langt foran det andre frøet for en stund, men det vil ikke vare. Det visner fort og dør, mens frø med røtter vokser og bringer frem frukt.

På samme måte vil noen kristne bli svært begeistret over de løftene i Guds Ord, men gjør den feilen å ikke bli godt grunnfestet i de sannhetene før de "hopper ut på en lem" med dem. Denne typen mennesker visner bort når varmen steker rundt dem. Vi kan ikke leve av andres engasjement i Ordet; vi må ha rot i oss selv (Mark 4,17).

Legg merke til at plager, forfølgelser og trengsler er av djevelen og blir brukt til å stoppe Guds Ord fra å bære frukt i våre liv. Det er ikke gode ting som Gud gir for å forbedre oss. De er redskaper for Satan. Disse tingene er designet for å ta vår oppmerksomhet vekk fra Guds Ord, og dermed stoppe Ordet i å sette røtter. Det er som løperne som tilbringer all sin tid på tribunene og krangler med tilropene over måten de løper på. De kan vinne et argument, men de vil tape løpet. Vi må ikke la noe distrahere oss fra å meditere på Guds Ord dag og natt, for da vil vi gjøre vår vei velstående og da vil vi ha god suksess (Josva 1,8). Ved konsekvent å sette Guds Ord først i alle områder av våre liv, vil vi la Ordet bli så rotfestet i oss at ingenting kan stoppe det i å bære frukt.