Mens han talte dette til dem, se, da kom en synagogeforstander og falt ned for ham og sa: Min datter er nettopp død, men kom og legg din hånd på henne, så vil hun leve. Jesus sto opp og fulgte ham og disiplene gikk med. - Matt 9:18-19

Jesus kunne ha helbredet synagogeforstanderens datter med et Ord slik Han gjorde med høvedsmannens tjener (Matt 8:5-13), men han gjorde slik han ble bedt om . Dette viser oss at Herren møter oss i henhold til vår tro.

Det finnes to typer tro. En menneskelig tro som er begrenset til bare det vi oppfatter gjennom våre fem sanser.  Og den overnaturlige, Guds type tro, som går forbi det man kan se, høre, lukte, smake og føle. Guds type tro kaller på det som ikke er til som om det er til(Rom 4:17).

Hebreerne 12,2 forteller oss at vi skal se «på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender» . Vi må flytte vår tro fra menneskelig selvtillit og uavhengighet - til å stole på, være avhengig av og ha full tillit til Jesus Kristus på alle områder i våre liv . Guds Ord erklærer at, Jesus Kristus, aldri kan svikte eller skuffe oss . Gjennom fornyelsen av sinnet ved Guds Ord kan vi komme til det punkt at Jesus ervår tro. At det er på Hanstro vi lever. Dette er hva Paulus sier i Gal 2:20.

Paulus går videre og sier at kjærlighet gjør at troen virker i våre liv (Gal 5:6) - en åpenbaring av Guds ubetingede kjærlighet til oss vil gjøre at troen blomstrer.

Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. - Rom 5:8