2 Timoteus 1:7 sier, «For Gud ga oss ikke feighets* ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd..»     *fryktens

Dette verset gir oss et veldig grunnleggende prinsipp om tro. Frykt er en ånd, og den er ikke sendt fra Gud.

Frykt brukes av fienden til å lamme, gjøre oss passive og sette vår tro ut av spill . Terror, dårlige nyheter og alle negative ord er med det formål å utvikle frykt. Fienden vil ødelegge så mange kristne som mulig. Selv om han ikke kan stjele vår frelse, kan han gjøre oss ineffektive på denne jorden hvis han bare kan få oss til å frykte.

Frykt og tro er motsetninger. I et fly er det en måler som antyder stigning- og nedstignings-graden. Grunnen til at det ikke er to målere er fordi du ikke kan gjøre begge deler samtidig.

Enten stiger flyet til en høyere høyde eller så går det ned til en lavere høyde. Det er på samme måte med vår tro. Vi er enten i troen med ryggen vår vendt til frykt, eller vi står overfor frykt med ryggen vendt til troen.

Job var en Guds mann. Job 1:1 sier at han var en uklanderlig og rettskaffen mann, som fryktet Gud og holdt seg fra det onde.Men senere etter at han hadde mange angrep fra fienden mot ham, gjorde han en interessant uttalelse. I Job 3:25sa han: "For alt det fryktelige som jeg fryktet for, har funnet meg, og det jeg gruer for, har grepet meg."Så, på en måte, var det Job sin egen frykt som gav fienden rom (Ef 4:27) og adgang inn i livet hans.

Ikke ta imot fryktens ånd. Når du hører ord om terror og katastrofe eller hva det skulle være, vær ikke redd. Bruk Guds Ord og tal det ut . Herren sier til deg: «Frykt ikke, for jeg er med deg! Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud! Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.» (Jes 41:10).

Husk også Salme 91:7 . Tal det ut og la det bli åpenbaring for deg. "Om tusen faller ved din side og ti tusen ved din høyre hånd - til deg skal det ikke nå."