Det kristne liv er ikke som en forsikring som bare lønner seg når vi dør og går til himmelen . Enhver troende har nå mottatt Guds nåde og Guds fylde . Vi er komplette og helt fylt i Ham. (Kol 2:9-10)

Når vi mottar Jesus som vår Herre, blir vi umiddelbart forandret i vår ånd (2 Kor 5:17), men mange av oss er ikke klar over forandringen som skjedde i oss. Dermed fortsetter vi å leve ved våre fysiske sanser og naturlige tanker, og vi er uvitende om den nye, gjenfødte delen av oss som har mottatt Guds fylde.

Du kan ikke se eller røre din ånd, fordi det er ånd. Din ånd er den evige, usynlige delen av deg. Men når du velger å tro hva Guds Ord sier om deg, vil du begynne å vite at i Kristus Jesus har du alt du trenger . Hans Ord er ånd og liv (Joh 6:63), og når du holder fast på Hans Ord, vil du begynne å leve mer og mer fra din ånd.

I din ånd er du akkurat nå som du vil være gjennom hele evigheten (1 Joh 4:17). Priset være Herren! I den grad du fornyer tankene dine til denne sannheten og tror det, vil du faktisk erfare Guds fylde i dette livet. Ordspråkene 23:7 sier at hva du tenker eller tror i ditt hjerte er den du er.

Be bønnen i Efeserne 1:15-23 og la Den Hellige Ånd åpenbare "Kristus i deg, håpet om herlighet" (Kol 1:27).