Lukas 8:11-15
11 Men dette er lignelsen: Såkornet er Guds ord.
12 De ved veien er de som hører, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra deres hjerte, for at de ikke skal tro og bli frelst.
13 De på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det . Men de har ingen rot. De tror til en tid, men i prøvelsens stund faller de fra.
14 Det som falt blant torner, er de som hører, og mens de vandrer fram, kveles de av bekymringer og rikdom og livets lyst, så de ikke bærer fullmoden frukt.
15 Men det i den gode jord, det er de som hører ordet og tar vare på det i et vakkert og godt hjerte, og bærer frukt i utholdenhet.

 

Det er gjennom lesning av Guds Ord og Den Hellige Ånds opplysning at Kristus i hans fylde er kjent. Hvilket privilegium det er å ha Guds Ord på vårt eget språk i dag. Menn ga sine liv for å bringe oss Guds Ord . Vi bør dra nytte av dette fantastiske privilegiet.

Den delen av rustningen i Efeserne 6 som er kjent som "Åndens sverd", er den eneste delen som har muligheten til å kutte, såre og skade vår fiende, djevelen. Det er ikke Bibelen som ligger på kaffebordet ditt som gjør at fienden flykter, men det er Guds ord som er i ditt hjerte, aktivert av Den Hellige Ånds kraft og talt ut i en situasjon. Det ligner på det Jesus sa i Johannes 6:63 at "... de ordene jeg har talt til dere, de er ånd og de er liv." Ordet i seg selv gir oss ikke frihet. Det er Ordet vi kjenner og taler ut som vil befri oss (Joh 8:32).

Hvorfor har Ordet en slik kraft? Det er fordi det er Guds ord . Det har autoritet, for det er virkelig Guds ord. Guds ord overgår all annen autoritet.

Det er den Hellige Ånd som driver dette Ordet når det tales ut i tro. Å snakke Guds ord i tro bringer Den Hellige Ånd til handling. I Lukas 4, da Jesus ble fristet av djevelen i førti dager, var det Guds Ord, som Jesus brukte til å beseire fienden. Jesus møtte fristelsene ved å sitere fra Guds Ord som han gjentatte ganger brukte uttrykket "Det står skrevet." På samme måte må den kristne soldaten benytte seg av Guds Ord ved å plassere det i sitt hjerte, slik at Den Hellige Ånd kan bringe det frem på det rette tidspunkt for å oppnå en fullstendig og total seier. Det er ditt!