DOMMERNE 6:11-24

"Herrens engel åpenbarte seg for ham og sa til ham: Herren er med deg, du djerve kjempe!" - Dommerne 6:12

Gideon var en mann som var mektig brukt av Gud. Han tok tre hundre menn og beseiret en hær på millioner. Det var en av de største militære seirene gjennom alle tider. Likevel begynte Gideon med liten tillit og tro på at det skulle gå bra.

Herrens engel hilste ham med: «Herren er med deg, du djerve kjempe!», men Gideon svarte og sa: «Hvorfor kan jeg da ikke se det?» Han så seg ikke som en mektig og djerv mann i det hele tatt. Han tresket hvete i skjul, i frykt for at midianittene ville stjele hans magre kornhøst. Gideon så ikke seg selv slik som Gud så ham.

Etter at engelen hadde besøkt Gideon, var han så usikker at han ga Gud en rekke tester for å overbevise seg selv om at Gud virkelig var med ham, og at han ville gjøre det Han sa Han ville gjøre. Sannheten er at Gideon var en mektig mann og en djerv kjempe i det øyeblikket Gud sa at han var; det tok ham bare en stund for å innse og gjenkjenne det . Gud visste hvem Gideon virkelig var før han selv gjorde det.

På samme måte kjenner Gud hvem vi er og hva våre evner er fordi han skapte oss. Dette ikke bare begrenset til våre personlige evner og gaver som Han har gitt oss . Vi har også løftet om at vi kan gjøre de samme gjerninger som Jesus gjorde, ja til og med større gjerninger (Joh 14:12). Hver og en av oss har et ubegrenset potensial i Kristus. Dessverre spiller det ingen rolle hva vårt potensial er hvis vi ikke tror vi er det Gud sier at vi er.

Hvem vi tror at vi er - er den avgjørende faktoren.

Er du overbevist om at du er hva Gud sier at du er i Hans Ord? Hvis ikke, kan du bli overbevist ved å lese, studere og meditere på Guds Ord til Han alene får grunnfeste deg i din egentlige identitet. Når du vet hva Gud sier om deg er sant, så vil du bli mektig brukt av Gud også . Det handler om å forløse ved tro ditt sanne potensiale i Jesus Kristus. La Ham leve gjennom deg (Gal 2:20)

Artikler - Meny