21 Og han sa til dem: Kommer vel lyset inn for å bli satt under et kar eller under
sengen? Kommer det ikke for å bli satt i lysestaken?
22 Ingen ting er skjult som ikke skal bli åpenbart.
Heller ikke er noe blitt gjemt, uten at 
det skal komme for dagen.
23 Om noen har ører å høre med, han høre!
- Markus 4:21-23

Da Jesus sa dette, hadde han nettopp undervist og forklart lignelsen om såmannen for
disiplene sine. Der understreker han viktigheten av Guds Ord i livene våre .

På samme måte som at vi ikke kan bære frukt uten å plante Guds Ord i våre hjerter, kan ikke en bonde få en høst uten å plante frø .

Deretter sa Jesus at et lys må settes i en lysestake for å skinne. Herren snakket fortsatt om viktigheten av Hans Ord.

Salme 119:105 sier: Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.

Her sier det at Guds Ord er hvordan Han får kaste lys over omstendighetene rundt oss.
Uten lyset fra Guds ord, vil vi snuble rundt i mørket.

Det går videre å spør; hva er hensikten med å ha et lys hvis vi ikke skal bruke det? Hvorfor vil noen plassere en lampe under sengen eller et kar og blokkere lyset? Det gir ikke mening. Men det er akkurat det vi ofte gjør med det lyset Gud har gitt oss.

En travel timeplan kan gjøre det vanskelig å sette av tid til å lese i Bibelen og reflektere over ordenes betydning.

Innflytelsen av Guds ord i livene våre er ikke en luksus vi kan klare oss uten. Det er like viktig som lys i et mørkt rom. Lys i mørket gjør det mulig for oss å fungere som om det var dag - så lenge lyset er på et sted hvor det kan lyse. Det må få den beste plassen i rommet for å lyse godt på alle steder.

Hjertet er lysestaken vi setter lyset fra Guds ord på. Når du mediterer på det dag og natt, er det ingen omstendigheter eller hemmeligheter som ikke vil bli åpenbart for deg gjennom Ordets lys (Markus 4:22). Du vil se veien du skal gå og ikke snuble hvis Hans Ord lyser opp i ditt hjerte.

La Guds Ord få en prioritet i ditt liv i dag og du vil se Guds lys og ledelse over livet fremover.