Matteus 1:21
21 Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk
fra deres synder.

Her får vi høre at Maria skulle gi barnet navnet «Jesus».

Navn identifiserer oss fra andre mennesker. De fleste identifiserer seg sterkt med sitt eget navn og kan ikke se seg selv hete noe annet enn man gjør.

I hebraisk kultur har navn en opprinnelse og en betydning og man pleide å navngi
barna sine basert på livet og omstendighetene rundt da de fikk barnet.

Maria får altså et ord om å kalle barnet for «Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres
synder». Her får vi se kjernen i betydningen av navnet Jesus og hva Han skulle gjøre.
Navnet Jesus er fra hebraisk og betyr frelse.

Vi har alle et bilde av oss selv. Vi kan ha mange «navn», eller «merkelapper» over
våre liv som er selvpåført eller påført av andre. Identitetskrise, press fra andre, mangel
på annerkjennelse og kjærlighet eller andre ting, kan føre til store problemer og i
ytterste konsekvens at noen ikke lenger ser verdien av å leve lengre.

Jesus kom for å sette oss fri og å vise oss Guds sanne hjertelag for oss. Romerne 5:8
sier at «Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var
syndere».

Gjennom det Jesus gjorde, har han gitt oss et «nytt navn», ny identitet og merkelapp
over livet . Vi er elsket!