I 1 Johannes 5:4 leser vi;
For alt som er født av Gud, seirer over verden. Og det som har seiret over verden, er vår tro.

Her ser vi tydelig at troen er en nåde-basert gave fra Gud som Han har født inn i deg, og at denne troen inneholder Guds kraft, autoritet samt en komplett og total seier over verden. Efeserne 2:8-9 bekrefter at troen er en gave og at tro er ikke på noen måte er basert på prestasjon. «For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.»

Hva er da troens formål? Ordet forteller oss dette i Markus 11:23;
«For sannelig sier Jeg dere: Den som sier til dette fjellet: «Løft deg og kast deg i havet!» og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje, han skal få det som han sier.»

Jesus underviser disiplene om tro, og Han gjør det klart for dem at det er de som skal handle ved selv å befale fjellet/problemet å forsvinne.

I Jakob 2:14 og 26 står det;
«14 Hva hjelper det, søsken, om noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? 26 For som kroppen er død uten ånd, er troen død uten gjerninger.»

Disse versene forteller oss at troens formål er å få deg til å handle. Uten at du handler på det du tror, så er rett og slett troen din død og uten frukt. Troen er verktøyet, gitt av Gud, som gir Guds eget folk eksklusiv tilgang til Hans gaver . Vi trenger å finne ut balansen mellom nåde og tro.

Husk også at tro er ikke gitt deg for å bevege Gud da Han allerede har beveget seg ved sin nåde. Din tro er ment å bevege deg til å handle på Guds Ord, og via disse handlinger komme inn i det fantastiske livet Gud i sin nåde og kjærlighet har planlagt for deg.

Din tro beveger ikke Gud, troen er ment å bevege deg!