«For dette folks hjerte er blitt sløvt, og med ørene hører de tungt, og sine øyne har de lukket til, så de ikke skal se med øynene eller høre med ørene og forstå med hjertet, og omvende seg så jeg kunne få lege dem.» - Matteus 13:15

Ordet “blitt sløvt” betyr “å bli gradvis mer intens eller å øke”, og viser at denne tilstanden til hjertet ikke er noe vi har ved fødselen eller at det er noe som kommer brått på. Det skjer over en lengre periode. Dette er grunnen til at vi ikke skal krenke samvittigheten vår, selv ikke i små ting.

Å bevare samvittigheten din vil holde deg følsom for Gud og vil forhindre at hjertet ditt blir hardere. Hvis du vil forbli tro mot Gud, selv i de små tingene, vil du også være tro i større tingene.

Å holde loven og budene påvirker ikke Guds vilje til å elske oss, men det påvirker vår bevissthet om hvor mye han elsker oss. Hvis vi lever i synd, blir samvittigheten vår skadet og den fordømmer oss. Det er ikke Gud som fordømmer oss, men vår samvittighet. Gud elsker oss fremdeles.

Johannes snakket om denne samme tingen i 1. Johannes 3:20, da han sa: «For om vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting.»

Allikevel, så lenge som vi lever her på jorden, er vår bevissthet om Guds kjærlighet det viktigste av alt. Derfor må vi holde Satan fra å forblinde oss til Guds kjærlighet.

Den mest effektive måten å gjøre dette på er å ikke gi djevelen rom gjennom synd. Johannes fortsatte med å si i 1. Johannes 3:21, «Mine kjære! Dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet for Gud..»

Hellighet er viktig for å holde våre hjerter trygt og frimodig på Guds kjærlighet (1 Joh 3:19). Det er en kristens natur å vandre i lyset og ikke i mørket. Når du får vite hvem du er og hva du har i Kristus, strømmer hellighet naturlig ut av deg. Det er din natur.

Så la disse ord få en betydning for ditt liv i dag! Guds nåde og fred være med deg!