«...Han som elsker oss og løste oss fra våre synder med sitt blod, og som gjorde oss til et kongerike, til prester for Gud, sin Far – ham være æren og makten i all evighet. Amen» - Åpenbaringen 1:5b-6

Bibelen kaller oss konger og prester (Åp 1:6), og av dem som sei­rer over verden (1 Joh 5:4). Vi er alle underveis i å forstå og ta til oss om hvem vi er i Kristus Jesus.

I 1 Krønikebok kapittel 14, så vil du se at David hadde et liknende problem med å se seg selv slik Gud så han. Da han bare var en tenåring, hadde han blitt salvet til konge av pro­feten Samuel. Han hadde visst i mange år at han en dag ville herske over Israel. Likevel hadde det ikke vir­kelig sunket inn.

Men se hva som skjedde i vers 2: «David forsto at Herren hadde stadfestet ham som konge over Israel, for kongedømmet hans var høyt opphøyet for Hans folk Israels skyld.»

Endelig gikk det opp for ham! David skjønte at Herren hadde stadfestet ham som konge. Jeg kan tenke meg at David sa til seg selv: "Jeg er konge. Jeg er faktisk konge! JEG ER KONGE!" I det øyeblikket var ikke det å være konge lenger noe David bare hadde tenkt på. Det ble noe han virkelig var. Han kunne nå se seg selv som konge.

Hva har det med deg og meg å gjøre? Mye i likhet med David har du også blitt gitt en kongelig stilling. Men det er ikke før vi tror det, at vi kan bruke både kraften og autoriteten som følger med den stillingen.

Men i samme øyeblikk du ser deg selv, får en full visshet om, at du er i Kristus og Han er din identitet, vil ingen ting kunne hindre deg fra å få del i alle Hans løfter.

Ta skrittet over linjen fra hvor du forsøker å tro, til der hvor du virkelig har full visshet. Dette gjør du ved å leve i Guds Ord. Les det og tenk på det. Øv deg på å se deg selv gjennom Guds Ords øyne, til realiteten av at du er kongelig i Kristus, og at det går opp for deg!

Guds nåde og fred være med deg!