«Og på samme måte de som blir sådd på steingrunn. Det er de som straks tar imot ordet med glede når de får høre det.  De har ingen rot i seg og holder bare ut en tid. Når det kommer trengsel eller forfølgelse for ordets skyld, faller de straks fra.» - Markus 4:16-17

Denne typen av person som Jesus beskriver her er de som mottar Ordet, selv med stor glede, men forpliktelsen til Ordet er ikke særlig dyp.

Akkurat som en plante må etablere et sterkt rotsystem for å opprettholde veksten, må vi forankres og være forankret i Guds Ord. For mye oppmerksomhet på synlig vekst vil føre til at vi blir utålmodige og ikke tar oss tid til å bli godt etablert i sannhetene i Guds Ord. Dette vil alltid resultere i frukt-løshet.

Et frø plantet i grunn jord vil spire og vokse raskere enn et frø plantet i dyp jord. Frøet i dyp jord vil sette all sin energi mot røttene først, mens frøet i grunn jord har ikke noe annet valg enn å legge sin innsats i veksten over bakken. Planten i grunn jord vil se ut som er langt foran den i dyp jord, men det vil ikke vare. Det vil til slutt visne og dø, mens frøet med dype røtter vokser og bærer frem frukt.

Legg også merke til at lidelser, forfølgelser og trengsler er djevelens virkemåter og brukes til å hindre Guds Ord fra å bære frukt i livene våre. De er ikke gode ting som Gud bringer for å lære oss noe eller skape forbedring. De er djevelens virkemidler. Alt dette er designet for å ta vår oppmerksomhet bort fra Guds Ord, og dermed hindre Ordet i å slå rot i oss.

Det er som en som springer et løp. Noen fra publikum roper at han gjør alt feil. Utøveren går opp i tribunen å argumenterer med publikum over hvordan han løper. Han vinner kanskje diskusjonen, men taper løpet.

Vi må ikke la noe distrahere oss fra å grunne på Guds Ord dag og natt; «for da skal du ha fremgang på din vei, og alt skal lykkes for deg» (Josva 1:8).

Ved å sette Guds Ord konsekvent først på alle områder i livet ditt, vil du la det Ordet bli så forankret i deg at ingenting kan fjerne det!

Guds nåde og fred være med deg!