«Jesus dro omkring i hele Galilea. Han lærte i deres synagoger, forkynte evangeliet om riket og helbredet alle slags sykdommer og plager blant folket.» Matteus 4:23

De fire evangeliene referer til at Jesus lærte 43 ganger og forkynte 19 ganger, og 6 vers referer til at Jesus forkynte og lærte i samme vers. Dette indikerer at Jesus brukte dobbelt så mye tid på å undervise som å forkynne. Det greske ordet som er brukt her for "lærte" betyr "å undervise" og ordet «forkynte» kan også oversettes med «proklamere».

Jesu lære er grunnvollen i å gjøre disipler og for de religiøse blir det en anstøtsklippe. Fariseerne på Jesu tid var noen som søkte det å behage Gud. De hørte Jesu undervisning, men de fleste tok anstøt.

Hvorfor er det slik at en person som fariseerne, som søkte så hardt for å behage Gud, kunne bli avvist, mens en person som ikke har søkt Gud i det hele tatt kan komme inn i et rettferdig forhold til Ham?

Dette er et viktig spørsmål, og svaret er en av de mest dype læresetningene i Skriften. Svaret er tro og objektet troen rettes mot.

Jødene var nidkjære etter Gud, men deres tro var på seg selv. De stolte på at de kunne fortjene Guds gunst ved sine rettferdige handlinger. På den annen side hadde ikke hedningene noen hellighet å stole på. Så da de hørte evangeliets budskap, at Jesus har betalt all skyld, godtok de sin "frelsesgave", mens de religiøse jødene ikke kunne vende ryggen til sin tillit på seg selv for frelse.

Det samme problemet finnes i dag. Millioner av folk som går i kirken prøver å leve hellige liv, men de har ikke en sann tro på Jesus som deres frelser.

Hvis de sto foran Gud og han kom til å spørre dem hva de hadde gjort for å fortjene frelse, ville de umiddelbart ramse opp alle sin hellige gjerninger som at man går i kirken, gir tiende, leser Bibelen osv.

Uavhengig av hvor gode våre gjerninger er i forhold til de andre, kommer de alltid til kort for Guds perfekte standard. Det eneste svaret på et slikt spørsmål som ville gi oss adgang til himmelen var å si: «Min eneste vei til frelse er gjennom Jesus, min Frelser».

Så la ham være objektet for din tro i dag! Han er alt du trenger!

Guds nåde og fred være med deg!