For ingenting er umulig for Gud. - Lukas 1:37

For en uttalelse! Hvis vi bare trodde slik som Maria trodde det da Gabriel snakket det til henne, hvor annerledes ville ikke livene våre vært.

Fra fødselen av blir vi trent til å kjenne begrensningene våre. «Du kan ikke ha det. Ikke rør det. Ikke putt ting i munnen. Du må ikke røre ovnen for da brenner du deg». Listen fortsetter og fortsetter. Når vi vokser opp, er det faktisk et tegn på modenhet å anerkjenne begrensningene våre og lære å leve i dem. Det er et faktum i livet at det er grenser for alt.

Gud har derimot ingen begrensninger. Når vi går inn i riket til hans overnaturlige kraft, må vi ta av begrensningene vi har lært gjennom årene. Vi må fornye hodet med sannheten om at han ikke er som oss. Han kan gjøre hva som helst. Vi har en fantastisk Gud som har så stor kraft at vi ikke en gang kan forstå det. Han skapte universet uten å tømme seg for krefter. Likevel lurer vi mange ganger på om situasjonen vår er for vanskelig for ham. Vi kan ofte ikke se hvordan han kan hjelpe oss gjennom vanskelige tider.

Herren sa til Jeremia: «Å, Herre Herre! Se, du er den som har skapt himmelen og jorden ved din store kraft og ved din utrakte arm. Ingen ting er for vanskelig for deg.» (Jer 32:27)

Det eneste som kan begrense Gud er vår vantro. I 5 Mosebok 7:17 kommer dette poenget frem: «Men om du tenker som så: Disse folkene er større enn jeg, hvordan skal jeg makte å drive dem ut?».

Gi Gud ære i dag ved å tro at ingenting er for vanskelig for ham. Uansett hva du står overfor, er han mer enn i stand til og mer enn villig til å hjelpe deg og velsigne deg.

Guds nåde og fred være med deg!

Artikler - Meny