Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst! - Matteus 9:38

Mennesker blir født på ny gjennom kraften i Guds Ord, ikke gjennom bønn. Bønn er veldig viktig, men den erstatter ikke evangeliet.

Mange ber Gud for at noen skal bli frelst og kan ikke forstå hvorfor det ikke skjer. Man trenger ikke å be Herren om å frelse noen. Han vil ikke at noen skal gå fortapt (2 Pet 3:9) og har sørget for alles frelse. Så hva ber vi? Jesus lærte oss å be om at Gud ville sende arbeidere over deres vei. De trenger å høre Ordet. Vi bør også binde innflytelsen fra denne verdens gud, Satan, som prøver å forblinde dem for åndelige sannheter (2 Kor 4:4).

Gud er mer motivert for å frelse våre kjære enn vi er. Alt vi trenger å gjøre er å se på korset for å se hvor motivert han er! Vi trenger ikke trygle i bønn til ham, men vi må heller bli en kanal for ham å flyte gjennom for å nå den personen. Det gjør vi ved å dele de gode nyhetene med dem og/eller be for andre om å komme på deres vei som vil gjøre det samme.

Evangeliet er Guds kraft som frigjør virkningene av frelse i livene våre (Rom 1:16). Hvis en person trenger helbredelse, så finnes det kraft til helbredelse i evangeliet. Hvis det er behov for utfrielse, så har vi det i evangeliet. Bønnesvar, glede, fred, kjærlighet - de blir alle mottatt gjennom å forstå og tro på evangeliet om Jesus Kristus.

Evangeliet er den gode nyheten. Du har all motivasjon i deg til å dele denne gode nyheten med menneskene du møter og kjenner og elsker i dag. Hvis du ikke er i stand til å dele evangeliet med dem, så be for Gud om å sende andre. Forløs troen din for at Ham skal sende akkurat den rette personen til rett tid til enhver person - og husk, noen ganger vil det være deg.

Guds fred!