Nyhetsarkiv

Forfatter: Øystein Gjerme
Kilde: Fra Pinsebevegelsens Nyhetsbrev 4.9.2020.

Alle som har menigheten som sin arbeidsplass, eller som anvender mye av sin fritid i menighetsarbeid, kjenner på behovet for kraft til tjeneste. Når vanene er etablert og man kommer inn i et positivt mønster, så er det utrolig hvor lenge mange har krefter til å stå på . Men når det blir brudd i mønsteret og vanene forstyrres, så må man vurdere, diskutere og evaluere fortløpende. Det er krevende. Det er en sånn krevende situasjon vi er i nå, og utsiktene i det korte bildet er ikke oppløftende. At denne høsten og vinteren vil gjøre at «vanlig» menighetsdrift vil kreve mer av oss, er det ingen tvil om.

Jeg vil derfor minne deg om at «som dine dager er, skal din styrke være» (5. Mos. 33,25). Omstendighetene endrer seg alltid, men Gud har lovet at han vil styrke dem som setter sin lit til ham. Helt konkret gir han oss denne styrken gjennom å fylle oss med Den Hellige Ånd. La oss i denne underlige tiden være et Åndens folk, som griper mulighetene til å tjene, i Åndens kraft (Apg.1,8), så at Jesus kan bli synlig for alle.