Plan for tro i hjemmet

Plan for hvordan vi kan dele tro på en god måte som oppmuntrer til etterfølgelse:

  • Sett alltid av tid til barna
  • Start tidlig med kveldssang og kveldsbønn. La det bli en daglig rutine.
  • Be bordbønn og avslutt med takk for maten.
  • Lær barna at det gir trygghet å be. La det bli en vane å be for bilturen - og andre aktiviteter.
  • Vær interessert i barnas skolegang, og følg med på hva de lærer.
  • Ha daglig familieandakt eller lesestund, hvor barna deltar.
  • Vis interesse for barnas ulike aktiviteter.
  • Vær orientert om hva barna leser og ser på nettet.
  • Gi barna undervisning i kristent verdensbilde.

Livsfaser

Barna går gjennom ulike faser i oppveksten. De har hver sin sjarm og utfordring. Det er viktig å forstå de forskjellige fasene når det kommer til tro i hjemmet. FriBU (frikirkens barn og unge) har gode videoer og materiell for de forskjellige fasene som anbefales. De finner du her samlet på en side: https://fribu.no/foreldrekvelder

Eller så kan du trykke under for å gå direkte til video:

Artikler - Meny