Frelse

Spør man de fleste Kristne om hva som skjedde når de ble frelst, vil de sikkert nevne at deres synder ble tilgitt og at de kommer til himmelen når de dør. Vel, det er sant, og om det var alt frelsen handlet om, ville det være fantastisk: men Jesus døde for å gi oss mye, mye mer. På mange måter går mange kristne glipp av mye om de «bare» tar imot syndenes tilgivelse og får billetten til himmelen i orden.

Hvorfor trenger vi Frelse?

Fra begynnelsen, når Gud skapte mennesket, skapte Han dem i sitt eget bilde (1 Mos 1:27). Gud er Ånd (Joh 4:24), så han skapte mennesket en ånd som har en sjel og en kropp. Vår ånd er den egentlige livgivende delen av oss (Jak 2:26) og gjennom vår ånd kan vi ha samfunn med Gud (Joh 4:24).

Gud skapte det første mennesket, Adam, og satte ham i en hage hvor han kunne nyte fellesskap med Ham, og gav ham en kone, Eva, samt flere instruksjoner (1 Mos 1:28, 2:15-19, 21). Han fortalte Adam at han kunne spise frukt fra hvilket som helst tre i hagen, bortsett fra et tre som ble kalt kunnskapens tre. Hvis han spiste av den frukten ville han dø. Med tiden kom dagen hvor Adam spiste av dette treet om kunnskapen til godt og ondt . Følgene var katastrofale – Adams ånd døde. Når noen dør så mister de kontakten med dem som er i live og det blir en seperasjon. Så, i denne åndelige døden, ble det et skille mellom Gud og mennesket, og menneskets ånd var ikke lenger i stand til å ha fellesskap og samfunn med Gud slik som før.

Adams «døde» ånd fortsatte å fungere, men den begynte å fungere uavhengig av Gud og den ble sammenføyd med Satan. Adam og Eva døde ikke fysisk den dagen, men deres åndelige død resulterte i en emosjonell misnøye alle deres dager, og til slutt deres fysiske død (1 Mos 5:5). Deres ulydighet hadde mye større konsekvenser. Når de fikk barn, ble disse født med en død ånd (Sal 51:5, Rom 5:12), under slave til synden . Død, synd og seperasjon fra Gud gikk gjennom generasjoner til alle mennesker (Rom 5:12.17.19). Gjennom Adams ene handling i ulydighet, ble alle mennesker syndere (Rom 3:23), slaver under synden (Rom 6:17), under Guds vrede (Ef 2:3) og i behov for en frelser.

Hvordan håndterte Gud dette problemet med synd?

Alle mennesker født etter Adam, arvet en syndenatur som virket i dem til å synde (Rom 3:23). Mennesket kunne ikke slutte å synde på samme måte som en leopard ikke kan endre sine flekker (Jer 13:23). Han var kraftesløs i å frelse seg selv. Uansett hvor stor hans innsats var, kunne han ikke fjerne sin egen synd og betale straffen for syndene han hadde begått, og det syntes at problemet ikke var i stand til å løses. Et menneske hadde introdusert synd i verden, og bare et menneske kunne fjerne den. Gud hadde imidlertid på forhånd visst hva Adam ville gjøre, og hadde sørget for at syndens problem ble overvunnet, slik at alle mennesker kunne bli frelst (1 Pet 1:18-21 med Åp 13:8). Gud selv ville bli menneske (Joh 1:14), og som et menneske, ta bort verdens synd (Joh 1:29). Han ville ta straffen for enhver synd som menneskeheten noen gang hadde begått og kom til å begå (1 Joh 2,2), og gjøre en vei for ham til å ha evig liv og et ånd-til-ånd forhold til Gud (Joh 3:16; Joh 17:3; 1 Kor 6:17).

Så Gud sendte sin egen sønn Jesus, som var både Gud (Heb 1:8) og menneske (Fil 2:7), for å dø for oss på et kors. For likesom synden kom inn verden ved Adams ulydighet og alle mennesker ble syndere, ble all synd sonet ved Jesu lydighet (Rom 5:12.19; 1 Joh 2:2). Dette er imidlertid ikke en automatisk prosess. Gud gir frelse til alle (Tit 2:11) som en gave (Ef 2:7-8), men kommer ikke til å tvinge de som ikke av egen fri vilje tar imot.

Fordelene ved frelse

For de som bestemmer seg for å akseptere Guds tilbud, er det noen fantastiske fordeler. Når vi blir frelst, er vår ånd født på ny (Joh 3:3-6), vi er gått over fra døden til livet (2 Kor 5:17) og vår nyfødte ånd er evig forseglet slik at den aldri igjen blir forurenset av synd (Ef 1:13; 1 Joh 3:9). Vi mottar evig liv (Joh 3:16; Joh 17:3) – som er et intimt kjærlig forhold til Gud selv - det primære målet med frelsen.

Disse fordelene kommer umiddelbart med frelsen, men det er også andre fordeler. Jesus bar våre sykdommer og plager på korset (Luk 4:18; 1 Pet 2:24). Han ble fattig for at vi skulle bli rike (2 Kor 8:9; 3 Joh 2), rettferdighet med Gud (Rom 3:21f), og tilgivelse (Ef 4:32Kol 3:13).

Selv om frelse ofte antas å være en engangsopplevelse, så er det er faktisk en prosess (Fil 2:12, 1 Pet 1:9). Når noen blir frelst blir de umiddelbart en helt ny skapning i deres ånd (2 Kor 5:17), deres åndelige frelse er fullført og de trenger ikke mer tro, glede eller kraft. Det er allerede tilstede i deres ånd og vi er fullkomne i Ham (Kol 2:9-10). Det er imidlertid ikke Guds vilje at vi bare blir endret på innsiden. Han vil at vi skal manifestere denne frelsen i våre fysiske liv. Det skjer ved fornyelsen av sinnet (Rom 12:1-2).

Mennesket består av ånd, sjel og kropp (1 Tess 5:23), og hvis vi forandrer hvordan vi tenker slik at vi tror på hva Gud sier i Hans Ord om hvem vi er og hva vi har, da vil vi erfare livet fra Gud som han har plassert i vår ånd. Hvis vi ikke fornyer våre tanker, kan vi leve hele vår tid på denne jorden uten å oppleve det rike livet som Jesus gav for oss (Joh 10:10). 

Til slutt, når vi går for å være med Herren, vil vår sjel bli fullstendig fornyet og vi vil bli gitt en ny åndelig kropp (Fil 3:21; 1 Kor 15:44). Frelsesprosessen vil så vær komplett.

Hvordan mottar vi frelse?

Å velge å motta Jesus Kristus som din Herre og Frelser er den viktigste avgjørelsen du noensinne vil gjøre! Guds Ord lover «..dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse...For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst». (Rom 10:9-10, 13).

Ved hans nåde har Gud allerede gjort alt for å gi frelse. Din del er bare å tro og motta.

Be høyt

Jesus, jeg bekjenner at du er min Herre og Frelser . Jeg tror i mitt hjerte at Gud oppreiste Deg fra de døde. Ved tro på ditt Ord, mottar jeg frelse nå. Takk for at du frelser meg!

Det øyeblikket du overgir ditt liv til Jesus Kristus, vil sannheten i Hans Ord øyeblikkelig bli en virkelighet i din ånd. Du er frelst (født på ny) og en helt ny skapning i din ånd. Dette er starten på ditt nye liv!

Hva nå?

Som frelst trenger man å komme inn i et fellesskap med andre kristne. Finn en menighet nær deg som står på Guds Ord og bli med der . Det er også en naturlig del av troen, at du lar deg døpe på Jesu Kristi befaling.

Artikler - Meny

Relatert