Guds type tro er ikke begrenset av noen form for fysisk bevis. Han taler ut og vedkjenner seg ting før det finnes noen synlig manifestasjon.

«Slik det står skrevet: Til far for mange folkeslag har jeg satt deg. Han er vår far i Guds øyne - den Gud som han trodde på, han som gjør de døde levende og kaller på det som ikke er til, som om det var til.» - Rom. 4:17

Gud gjør de døde levende og kaller på ting som ikke er (ikke fysisk synlig) som om det var til. I dette tilfelle kalte Gud Abram (prins) for ”Abraham” (far til mange nasjoner), selv før han hadde fått sitt første barn. Det er Guds type tro!

Gud skapte himmelen og jorden. Han sa: «La det bli lys», og det ble lys (1 Mosebok 1:3). Så, noen dager senere, skapte Han sol, måne, og stjerner. Nå er jeg ikke sikker på hvordan alt dette skjedde, men Ordet forteller klart at Gud skapte lyset, før det ennå fantes noen lyskilde å få det fra. Guds tro er ikke begrenset på samme måte som menneskelig tro er!

Å ta imot frelsen er som å sette seg i en stol du ikke kan se. Menneskelig tro kan ikke gjøre det. Du ville ikke plassere deg selv i en situasjon der du kunne falle og bli skadet, hvis du ikke kunne se eller føle noe. Likevel trodde du Gud — som du ikke fysisk kan se eller føle — for å få tilgivelse for synd — som du ikke fysisk kan se eller føle. Hvordan gjorde du det? Ved å bruke Guds overnaturlige tro! Både frelsen og troen til å ta imot den, er en gave fra Gud (Efeserne 2:8-9).

Guds Ord inneholder Hans tro. Det er grunnen til at du må høre det for å bli født på nytt. 1 Peter 1:23 sier: «Dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds Ord, som lever og blir.»

Guds Ord inneholder den troen som behøves for å tro at Gud ble kjød, levde et fullkomment liv, og led vår straff i sin død. Det krever Guds overnaturlige tro for å tro at Jesus ble oppreist fra de døde, og at dine synder nå er tilgitt. Du kan ikke tro disse tingene med bare menneskelig tro. Det er Guds Ord som brakte deg denne troen.

Du brukte Guds overnaturlige tro — ikke bare menneskelig tro — for å ta imot frelsen. Det var en gave som kom, da du tok imot Hans Ord. Du satte ikke bare din tro til Gud — du ble født på nytt ved troen fra Gud!

Som syndere var vi så ribbet for alt, at vi ikke kunne frelse oss selv. Guds gode nyheter (Evangeliet om Jesus) måtte komme til oss, så vi kunne motta Hans overnaturlige tro som det inneholdt, og som vi kunne bruke for å bli frelst.

Guds elskede, du kan nå ta til deg Guds Ord og få tro til å stå i alt hva Jesus Kristus har gitt gjennom korset. Dette er den tro som overvinner verden (1 Johannes 5:4)!