Ønsker du/dere barnevelsignelse i Pinsekirken Betel?

barnevelsignelseI Betel vil vi feire livet som en gave fra Gud . Vi strekker oss for at barn skal tas imot og ønskes velkommen i et godt fellesskap fra de er små. Dette er noen av grunnene til at vi har barnevelsignelser i våre gudstjenester.

Under barnevelsignelsen kommer familien frem og blir presentert for menigheten . Pastoren løfter frem barnet og ber en enkel bønn om velsignelse. Alle barn som velsignes i Pinsekirken Betel mottar en barnebibel.

Det er selvsagt frivillig å la et barn bli barnevelsignet i pinsebevegelsen. Det er vanlig å ha barnevelsignelsen når barnet er noen måneder gammelt.

Har du/dere spørsmål om barnevelsignelse? Ønsker du/dere å melde et barn til barnevelsignelse? Ta kontakt gjennom skjemaet under!