Warning! HTML5 Player doesn't support Playlists

Tittel Bibeltekst Taler Dato
Ånden i og over oss 2 Samuel 12, 1-9
Johannes 14, 16
Romerbrevet 8, 26
Johannes 4, 14
Apostlenes gjerninger 1, 8
Johannes 7, 37-39
Esekiel 47, 1-9
1 Korinterbrev 14, 15
Kolosserbrevet 4, 2
Efeserbrevet 6, 18
Filipperbrevet 4, 6-7
Kjetil Holen 03. juni 2022
P.I.N.S.E. Frode Hansen 02. juni 2022
Å vandre i Ånden Kjetil Holen 07. november 2021
Jesus gjenoppretter Johannes 21, 1-23 Christian Tangvik 31. oktober 2021
Følelsesmessig styrke Kjetil Holen 24. oktober 2021
Gud er oss nær Matteus 4, 18-20
Matteus 26, 69-75
Johannes 21, 15-17
Solveig Hosøy 10. oktober 2021
Hvordan gjøre en positiv endring Filemonsbrevet 1, 6
Galaterbrevet 5, 16
Romerbrevet 12, 21
Romerbrevet 6, 6-7
Galaterbrevet 5, 24
Romerbrevet 6, 11
Galaterbrevet 6, 14
Kolosserbrevet 2, 14-15
Romerbrevet 5, 5
Efeserbrevet 4, 4
Galaterbrevet 5, 22-23
Kjetil Holen 03. oktober 2021
Hvorfor Misjon Johannes 3, 16 Jan Nestvold 26. september 2021
Astrid Nestvold deler fra misjonsarbeid Salmene 23 26. september 2021
Hvem er vi? Lena Leite 12. september 2021
Relasjon til Gud Cathrine Håberg 22. august 2021
Ferdig med frykt Ronny Aakervik 03. januar 2021
Fredsavtalen er undertegnet Lukas 1, 39-46
Matteus 2, 1-2
Kjetil Holen 20. desember 2020
Gud elsker oss Johannes 3, 16 Lena Leite 13. desember 2020
Den Hellige Ånds oppgave i ditt liv Frode Normann 06. desember 2020
Det finnes mer Apostlenes gjerninger 18, 24-28
Matteus 11, 1-6
Kjetil Holen 08. november 2020
Styrke midt i stormen 2 Korinterbrev 12, 9
2 Timoteusbrev 3, 1-5
1 Johannes' brev 4, 18
Galaterbrevet 5, 22
Salmene 16, 10-11
Nehemja 8, 10
Johannes 15, 11
Hebreerbrevet 12, 2
Filipperbrevet 4, 4
Kjetil Holen 01. november 2020
Kalt til fellesskap med Jesus Helge Hjulstad 25. oktober 2020
Samstemt Romerbrevet 15, 1-6 Kjetil Holen 18. oktober 2020
Hvordan navigere stormer - del 2 Kjetil Holen 11. oktober 2020