Dato:
Serier:
Taler:
Notater til talen/taleopptaket:

Frode Normann taler under Pinse Helgeland 2019 over hva Den Hellige Ånd gjør og er for oss. Den Hellige Ånd vil velsigne oss på fire områder i våre liv: Kraft, rense oss, åpenbare Guds vilje og Ord og forene oss med Kristus og hverandre.