Dato:
Bibeltekst:
2 Korinterbrev 12, 9; 2 Timoteusbrev 3, 1-5; 1 Johannes' brev 4, 18; Galaterbrevet 5, 22; Salmene 16, 10-11; Nehemja 8, 10; Johannes 15, 11; Hebreerbrevet 12, 2; Filipperbrevet 4, 4
Serier:
Taler:
Notater til talen/taleopptaket:

Kjetil Holen snakker om styrke midt i stormer. Hvilken styrke? Jo, det er gleden i Herren som er vår styrke (Neh 8:10). Når vi ser nærmere på dette finner vi at vår glede er relasjon med Jesus!