Dato:
Serier:
Taler:
Notater til talen/taleopptaket:

Frode Normann taler om Den Hellige Ånds oppgave i ditt liv.