Dato:
Serier:
Taler:
Notater til talen/taleopptaket:

Andreas Fjellvang taler under Pinse Helgeland 2019 om et himmelsk samarbeid mellom Gud og mennesker. Vi er blitt gitt kraft til å handle.