Dato:
Bibeltekst:
Lukas 1, 39-46; Matteus 2, 1-2
Serier:
Taler:
Notater til talen/taleopptaket:

Kjetil Holen ser på Juleevangeliet og noen hovedpoenger utfra Lukas og Matteus nedtegnelse. Fredsavtalen mellom Gud og mennesker er undertegnet av Jesus.