Dato:
Serier:
Taler:
Notater til talen/taleopptaket:

Ronny Aakervik taler om at Jesus spikret frykten til korset. Vi kan leve fri fra frykt.